Hier kunt u kaarten reserveren voor het concert the Best of Birds.

 9 juni Podium Zuidhaege Assen, 20.00 uur

10 juni Magnuskerk Anloo, 15.00 uur

Na verzenden van het formulier ontvangt u een bevestigings email. Uw reservering is compleet na overmaking van het verschuldigde bedrag op IBAN NL59 INGB 0009 4740 15 t.n.v. Noord-Drents Kamerorkest Divertimento.

De kaart(en) liggen voor u klaar bij de ingang, vanaf een half uur voor aanvang van het concert. Er is vrije plaatskeuze. Bent u vriend van Divertimento? Dan kunt u (een) gereserveerde plaats(en) bestellen.

Verplicht*kaarten Assen 9 juni


kaarten Anloo 10 juni


Vrienden van Divertimento


Nieuwsbrief Divertimento